rehabilitación

Rehabilitación de pavimentos. Principalmente industriales o todos aquellos sometidos a grandes desgastes.

Pavimentos